CRO Patients

Токуда Център за Клинични Проучвания

Токуда Център за Клинични Проучвания представлява уникална за страната структура, която организира, координира и подпомага провеждането на многоцентрови и едноцентрови клинични изпитвания

прочети повече

Информация за пациенти

Клиничните проучвания представляват различни тестове в медицинските изследвания и разработката на лекарства, които са неделима част от разработването на нови методи за лечение на редица заболявания

прочети повече

Информация за Възложителя

Когато планира провеждане на клинично проучване на територията на Токуда Болница София, Възложителят следва да подаде Заявление за ново клинично проучване в комплект с набор от документи.

прочети повече

ТЦКП Услуги


Административни услуги
Маркетинг
Координатори Клинични Проучвания
Контрол на качеството

Структура, база, оборудване

Токуда Болница София е построена на разгърната площ от над 52 000 кв. м. в южната част на столичния квартал “Лозенец”. Тя има 11 етажа, 1 от които подземен. Структурата на болницата е многопрофилна, като се състои от над 30 клиники и отделения, в които са застъпени почти всички медицински специалности.

Контрол на качеството

Токуда Център за Клинични Проучвания се ангажира да предоставя на своите партньори висококачествени услуги. За да бъде изпълнено това е имплементирана добре дефинирана система за контрол на качеството, отговаряща на националните и международни стандарти за качество.

Информация за възложители

Когато планира провеждане на клинично проучване на територията на Токуда Болница София, Възложителят следва да подаде Заявление за ново клинично проучване в комплект с набор от документи.

Продуктивно и Ефективно

сътрудничество вече години наред