CRO Patients

Информация за възложители

information-for-partners-3

При планиране провеждането на клинично изпитване на територията на МБАЛ „Токуда Болница София” АД възложителят подава до ТЦКП заявление за провеждане на клинично изпитване (изтегли заявлението) и заплаща административна такса в размер на 600 лв. за клинични изпитвания фаза I, II, III и IV; 200 лв. за регистър и 150 лв. за рецензент.

Таксите са с включен ДДС.

Със заявлението възложителят изпраща проекто-договорите (между спонсора и МБАЛ „Токуда Болница София” АД и между спонсора и главния изследовател) до ТЦКП на електронен носител на tokudaresearchcenter@yahoo.com. ТЦКП съгласува проекто-договорите с юридически, икономически и финансово-счетоводен отдел. Проекто-договорите между спонсора и МБАЛ „Токуда Болница София” АД и между спонсора и главния изследовател след това се съгласуват съответно с изпълнителния директор на МБАЛ „Токуда Болница София” АД и главния изследовател. Срокът за съгласуване и подписване на договорите е около 10 работни дни.

Към проекто-договорите възложителят прилага документ описващ дейностите (процедури, изследвания и др.), които се извършват на всяка визита.

Процедурата по съгласуване на договорите с отделите и процедурата по подаване на заявление/уведомление за провеждане на клинично изпитване до Комисията по етика към МБАЛ „Токуда Болница София” АД могат да се провеждат успоредно.