CRO Patients

Информация за пациенти

information-for-patients

Какво е клинично проучване?

Клинично проучване е проучване при хора, което цели да отговори на специфични здравни въпроси. Внимателно проведените клинични проучвания са най-бързия и сигурен начин да се открие лечение на дадено заболяване и да се подобри здравословното състояние на пациента. Интервенционалните проучвания, провеждани под строго наблюдение и контрол определят дали експерименталното лечение или новите методики при използване не вече познати медикаментозни лечения са безопасни и ефективни.

Защо клиничните проучвания са толкова важни?

Прогреса в медицината и науката идват от новите идеи и подходи развити чрез провеждането на клинични проучвания. Новите медицински лечения трябва да се докажат, като безопасни и ефективни посредством научни изследвания с помощта на определен брой пациенти преди да станат достъпни в търговската мрежа.

Защо да участвате в клинично проучване?

Участниците в клинични проучвания могат да играят по-активна роля в грижата за своето здраве, вземайки участие в нови изследователски лечения преди те да бъдат свободно достъпни.

Участието в клинично проучване може да донесе изключително подобрение във Вашето здравословно състояние , но то носи и своите рискове. Ако обмисляте участие в клинично проучване, трябва да се осведомите подробно за процедурите, рисковете и облагите от едно клинично проучване. Голяма част от тази информация ще откриете в т.нар. „Информирано съгласие за пациент“, което ще Ви бъде предоставено от Вашия лекар и което вие трябва да подпишете след като подробно се запознаете със съдържанието му. В допълнение Вашия лекар и неговия екип ще обсъдят с вас подробно самото клинично проучване и ще отговорят на вашите въпроси, преди да вземете решение дали ще участвате или не.

Ето някои въпроси, които може да зададете на Вашия лекар преди да вземете участие в клинично проучване:

Колко време ще продължи проучването?

Какви процедури, тестове, лечение ще ми бъдат прилагани по време на проучването?

Каква е основната цел на проучването? Коя фаза е проучването?

Какви биха могли да бъдат краткосрочните и дългосрочните рискове, странични ефекти и ползи за моето здраве? По какъв начин са сравними със стандартната терапия?

Кой ще бъде моят лекуващ лекар по време на проучването?

Ще трябва ли да заплатя своето участие в клинично проучване?