CRO Patients

Клинични Проучвания

Провеждането на клинично проучване е сложен и продължителен процес. Многоцентровите проучвания изискват внимателна подготовка и старание при подготвянето на документацията преди началото на проучването, последвано от бързо и акуратно набиране на пациенти и възможно най-прецизната грижата за тях по време на проучването. За изпълнението на всички тези дейности е необходим добре организиран координиращ дейностите център, какъвто е Токуда Център за Клинични Проучвания.

 

Ние осигуряваме добре обучен и опитен екип от служители и специалисти за бърза и ефективна подготовка и перфектно провеждане на клинични проучвания.

 

Към настоящия момента на територията на МБАЛ „Токуда Болница София“ се провеждат 88 активни клинични проучвания

Мисията на Токуда Център за Клинични Проучвания и МБАЛ „Токуда Болница София“ е да осигурят по възможно най-добрия начин висококачествено обслужване, обучение и ресурси на всички свои партньори – изследователи, възложители, пациенти.

Клиники и отделения