CRO Patients

Контрол на качеството

Система за Контрол на качеството

 

Токуда Център за Клинични Проучвания се ангажира да предоставя на своите партньори висококачествени услуги. За да бъде изпълнено това е имплементирана добре дефинирана система за контрол на качеството, отговаряща на националните и международни стандарти за качество.

 
 

Елементите на тази система включват:

 

*  Обучение и квалификация на персонала

 

*  Контрол на получаване и съхранение на всички изследователски продукти

 

*  Контрол на достъп до документация по клинични проучвания

 

*  Контрол и профилактика на техническо оборудване

 

*  Контрол на архивирана документация по клинични проучвания

 

Контрола и изпълнението по всички гореизброени елементи са пълно описани в Стандартни Оперативни Процедури. Последните се проследяват чрез провеждане на външни и вътрешни регулярни одити.