CRO Patients

За нас

Токуда Център за Клинични Проучвания” (ТЦКП) АД е създаден през Aвгуст 2008 г. Центърът представлява уникална за страната структура, която организира, координира и подпомага провеждането на многоцентрови и едноцентрови клинични изпитвания и осъществява контакт с възложители на клиничните изпитвания, главни изследователи, пациенти, Изъпилнителната Агенция за Лекарства, Министерството на здравеопазването, Местната Комисия по етика и др.

 

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Подпомагаме спонсорите и изследователи в провеждането на безопасни и контролирани клинични проучвания им, осигурявайки висок стандарт при провеждане на клинчините проучвания в съответстие с изискванията на българските и международни нормативни уредби.

НАШИЯ ЕКИП

Нашият екип се състои от високо компетентни и опитни професионалисти, които имат богат опит в провеждане на едноцентрови и многоцентрови изпитвания.